Årets MEDLEM 2020
Henrik Larsen


Årets MEDLEM 2019
Jette MarcussenÅrets MEDLEM 2018
Henrik Larsen


Årets MEDLEM 2017
Jan NielsenFor at opdatere hjemmesiden, ved IPAD  tryk på   ....Pc tryk på F5,
da man ellers genindlæser den gamle side, som ligger på enheden.

InfoDer er nu træning torsdag aften i Hedebohallen fra kl 18:30.
Mvh Bjarne


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Jonstrup Petanque Klub
Søndag d. 30. januar 2022 kl. 13.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra formand og udvalg
3. Godkendelse af regnskab for 2021
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2022
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Nedsættelse af udvalg
9. Eventuelt

Venlig hilsen
Bjarne LomholtSider der er opdateret:

27.01 Holdene til DVC.
19.01 Bestyrelsesreferat.
11.01 Spillekalenderen.